slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5

Predstavitev

predstavitevS čebelami sem se prvič srečal od blizu takoj po končani osnovni šoli. Med počitnicami sem pomagal pri delu s čebelami pri našem največjem čebelarju Janku Pislaku.

Prvo leto sem sodeloval pri proizvodnji matičnega mlečka in sicer odstranjevanje ličink in pobiranje matičnega mlečka. Naslednjih nekaj sezon sem iz panjev pobiral letvice z mlečkom. Ker sem bolj radovedne in znanja željne narave sem hotel o čebelah vedeti več. Tako sem se kmalu priučil dela s čebeljo družino. Znanje je z mano nesebično delil g. Pislak in vsi njegovi delavci, za kar sem jim vsem skupaj še danes hvaležen. Kot zanimivost moram še povedati, da sem pri delu spoznal tudi ženo Slavico, tako, da se moram čebelam res zahvaliti za vse kar imam.
Po končani srednji šoli sem se za tri leta zaposlil kot učitelj vožnje v avtošoli. Leta 1998 sem pa prejel klic g. Pislaka, ki pa je moje življenje dokončno zaznamovalo. Pri njem sem se redno zaposlil. Tako sem imel resnično najboljšega učitelja. Pomagal sem praktično pri vsem delu s čebelami, od oskrbe družin, točenja medu, proizvodnji matičnega mlečka, proizvodnji matic, prevozih čebel na pašo…

Najino sodelovanje je trajalo do njegove nenadne smrti leta 2013. V čebelarstvu Pislak sem nato  ostal še eno leto. Nekaj časa sem po tiho razmišljal o samostojni poti in se v letu 2014 dokončno odločil, da pričnem samostojno čebelariti.
Tako sem si nabavil prvih 60 novih panjev in čebeljih družin. Doma smo izdelali prvi prevozni čebelnjak. V mesecu maju sem tako pričel s proizvodnjo matičnega mlečka in ostalih pridelkov. Leta 2015 smo izdelali drugi prevozni čebelnjak za 60 panjev in prevozno enoto s 36 panji. Prav tako smo tega leta tudi registrirali vzrejo matic.

V letu 2016 pa smo izdelali še stacionarnega za 30 družin. Tako imamo  skupaj z rezervnimi 220 družin.